Om olyckan är framme

Personskada i eller utanför bilen.
Kontakta ditt försäkringsbolag

Plåt/lackskada och din bil är körbar.
Har din bil vagnskadegaranti och inget annat motordrivet fordon är inblandad i olyckan hjälper kontaktar du ditt försäkringsbolag.

Om ett annat motordrivet fordon är inblandat, ring ditt försäkringsbolag.

Om ett annat okänt motordrivet fordon orsakat skadorna på din bil, en ”parkerings-, eller smitningsskada” måste du göra en polisanmälan. Du måste kunna styrka att ett okänt motordrivet fordon orsakat skadorna, om möjligt, med ett vittne. Anmäl skadan till ditt försäkringsbolag Bedöms skadan som en ”parkerings –, eller smitningsskada” är det Trafikförsäkringsföreningen som slutgiltigt står för skadekostnaden.

Om du inte kan styrka att det rör sig om en ”parkerings-, eller smitningsskada” kan den ersättas av vagnskadeförsäkringen om din bil är helförsäkrad eller av vagnskadegarantin.

Anmäl alla andra typer av skador till ditt försäkringsbolag

Det är ditt försäkringsbolag som avgör hur och var din bil ska repareras efter en försäkringsskada.

Allmän information oavsett vilket försäkringsbolag du har valt

Självrisk
Då en skada ersätts från din bilförsäkring eller från vagnskadegarantin betalar du i regel själv en del av skadekostnaden. Självrisken är olika beroende på viket försäkringsmoment som berörs. Självriskerna för respektive försäkringsmoment framgår av dina försäkringshandlingar och på vagnskadegarantibeviset.

 

 

 

 

 

 

 

Åldermannavägen 5, 145 57 Norsborg
Telefon: 08-531 759 60 - Fax: 08-531 755 91
info@lgbilmotor.se